Μίσθωση Θυρίδων Ασφαλείας

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας στους πελάτες της, Πάντοτε βασιζόμενη στις ανάγκες των πελατών, της η Εταιρεία μας πλέον παρέχει την υπηρεσία μίσθωσης θυρίδας ασφαλείας. Κάποια στιγμή, ένα χρηματοκιβώτιο ήταν ο καλύτερος τρόπος για την αποθήκευση πολύτιμων εγγράφων και πολύτιμων αντικειμένων όπως επίσης υπάρχουν ακόμα λίγες καλές εναλλακτικές για την αποθήκευση πρωτότυπων εγγράφων και τιμαλφών. Ωστόσο παρουσιάζουμε τις θυρίδες ασφαλείας όπου βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο θωρακισμένο χώρο

Ένας χώρος ο οποίος είναι ελεγχόμενος από φυσική παρουσία 24/7 Οι εγκαταστάσεις είναι ανθεκτικές σε φωτιά, πλημμύρες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές. Η εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει θυρίδες ασφαλείας για κάθε είδους ανάγκη. Πρόσβαση στην θυρίδα έχει μόνο ο νόμιμος μισθωτής και όλες οι διαδικασίες εκτελούνται κάτω από υψηλές δικλίδες ασφαλείας.

Η εταιρεία στο παρόν στάδιο παρέχει 3 μεγέθη θυρίδων:

  • Ύψος 100 εκατοστά x Πλάτος 300 εκατοστά
  • Ύψος 200 εκατοστά x Πλάτος 300 εκατοστά
  • Ύψος 300 εκατοστά x Πλάτος 300 εκατοστά