Σταθμός Παρακολούθησης & Λήψης Σημάτων

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας στους πελάτες της, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων έναν προηγμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο Σταθμό Παρακολούθησης και Λήψης Σημάτων.

Ο Σταθμός Παρακολούθησης και Λήψης Σημάτων λειτουργεί από το 2013 στη βάση 24/7 και είναι πιστοποιημένος με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22301.

Η διαχείριση του Σταθμού γίνεται από μια έμπειρη ομάδα χειριστών με την τεχνολογική υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων και υποδομών.

Η Υπηρεσία αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για τα Συστήματα Συναγερμού των πελατών μας, επιτρέποντας τη γρήγορη ενημέρωση τους για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.