Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών

Η ασφαλής μεταφορά, καταμέτρηση, επεξεργασία και φύλαξη μετρητών και άλλων αξιών, αποτελούν βασικό μέλημα κάθε χρηματοπιστωτικού οργανισμού και άλλων οργανισμών όπως αλυσίδες καταστημάτων, χώροι εστίασης, καταστήματα λιανικής πώλησης, ξενοδοχειακές και νοσοκομειακές μονάδες. Κάθε μεταφορά είναι για εμάς μια ξεχωριστή αποστολή, η οποία εκτελείται με επαγγελματισμό και ασφάλεια απο το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας.

Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε είναι:

  • Μεταφορά χρημάτων και αξιών στο Κέντρο Φύλαξης της SPS Private Security Services Ltd ή όπου ο πελάτης μας υποδείξει
  • Παροχή κερμάτων σε πελάτες
  • Μεταφορά χρημάτων και κατάθεση στην τράπεζα του πελάτη
  • Μεταφορά επιταγών στην τράπεζα του πελάτη
  • Μεταφορά και φύλαξη Computer Media