Υπηρεσίες

Η ασφάλεια είναι μια πρωταρχική ανάγκη για κάθε άνθρωπο και επιχείρηση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας, σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.


Η ασφάλεια είναι μια πρωταρχική ανάγκη για κάθε άνθρωπο και επιχείρηση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας, σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ασφαλής μεταφορά, καταμέτρηση, επεξεργασία και φύλαξη μετρητών και άλλων αξιών, αποτελούν βασικό μέλημα κάθε χρηματοπιστωτικού οργανισμού και άλλων οργανισμών όπως αλυσίδες καταστημάτων, χώρον εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων κ.α.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας στους πελάτες της, Πάντοτε βασιζόμενη στις ανάγκες των πελατών, της η Εταιρεία μας πλέον παρέχει την υπηρεσία μίσθωσης θυρίδας ασφαλείας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η SPS Private Security Services Ltd στελεχώνεται από εξειδικευμένους Συμβούλους επιχειρήσεων, που μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες να εφαρμόσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες για τη σωστή λειτουργία τους.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η καθαριότητα δε θα μπορούσε να λείπει από μια ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό η SPS Private Security Services Ltd παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων και επαγγελματικών χώρων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας στους πελάτες της, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων έναν προηγμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο Σταθμό Παρακολούθησης και Λήψης Σημάτων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει την Υπηρεσία Επεξεργασίας, Καταμέτρησης και Φύλαξης μετρητών και άλλων αξιών.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τώρα η Καταμετρητική Μηχανή (χαρτονομισμάτων και κερμάτων) αυτοματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο που δαπανάται για την καταμέτρηση και φύλαξη των μετρητών από ένα ταμία στο τέλος της βάρδιας του.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η SPS Private Security Services Ltd διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή ασφάλειας σε επίσημους, επιχειρηματίες και άλλα σημαντικά πρόσωπα, με τη χρήση θωρακισμένου πολυτελούς οχήματος σε κάθε μετακίνησή τους.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει σεμινάρια τα οποία μπορούν να ενταχθούν από τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα, ώστε ο πελάτης να επωφεληθεί τη σχετική χορηγία της ΑvΑΔ.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Την μεγάλη ημέρα του γάμου σας το σπίτι και η αίθουσα της δεξίωσης είναι γεμάτα ακριβά δώρα και ίσως χρηματικά ποσά που δελεάζουν διαρρήκτες κάτι που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες προστασίας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ