Καταμετρητικές Μηχανές

Ο κίνδυνος ληστείας ή διάρρηξης, οι χαμένες εργατοώρες και τα λάθη καταμέτρησης χρημάτων, σε μια σύγχρονη εταιρεία λιανικού εμπορίου, είναι πια παρελθόν.

Τώρα η Καταμετρητική Μηχανή (χαρτονομισμάτων και κερμάτων) αυτοματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο που δαπανάται για την καταμέτρηση και φύλαξη των μετρητών από ένα ταμία στο τέλος της βάρδιας του.

Η Καταμετρητική Μηχανή επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείται από αρμόδια άτομα του πελάτη της εταιρείας, ώστε να γνωρίζουν σε κεντρικό επίπεδο, ανά πάσα στιγμή και σε πλήρη ανάλυση, τα ποσά που έχουν κατατεθεί, από κάθε ταμία.

Η Καταμετρητική Μηχανή ενημερώνει αυτόματα την SPS ώστε να αποσυμφορήσει τη μηχανή έγκαιρα και να μεταφέρει τα χρήματα με ασφάλεια στην τράπεζα του πελάτη ή στο Cash Center της εταιρείας.

Η Καταμετρητική Μηχανή έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με την τράπεζα του πελάτη.