Στατική Φύλαξη & Περιπολία

Η ασφάλεια είναι μια πρωταρχική ανάγκη για κάθε άνθρωπο και επιχείρηση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας, σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Η SPS Private Security Services Ltd, με εγγύηση το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, με πλήρη επίγνωση και υπευθυνότητα για την ασφάλεια των πελατών της, αναλαμβάνει τη φρούρηση και φύλαξη εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται εγκαταστάσεις όπως:

 • Τράπεζες
 • Γραφειακών Χώρων Μεγάλων και Πολυεθνικών Οργανισμών
 • Κτιριακών Υποδομών Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Νοσοκομειακών Μονάδων
 • Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων
 • Φοιτητικές Εστίες
 • Πολυκαταστημάτων (Malls)
 • Καταστημάτων Λιανικής Πωλήσεις
 • Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Εκθεσιακών Χώρων
 • Εγκαταστάσεων Κρίσιμων Υποδομών
 • Φύλαξη Εγκαταστάσεων υπό Εκκαθάριση
 • Φύλαξη Εργοταξίων
 • Κατοικιών

Επιπρόσθετα προσφέρεται η υπηρεσία Περιπολίας (patrol check) και έλεγχος χώρων ευθύνης.

Οι Υπηρεσίες φύλαξης εκτελούνται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες και την αντίστοιχη εμπειρία.