Υπηρεσίες Καθαρισμού

Η καθαριότητα δε θα μπορούσε να λείπει από μια ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό η SPS Private Security Services Ltd παρέχει κάθε είδους καθαρισμό σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών χώρων και ξενοδοχειακών μονάδων, προσφέροντας αποτελεσματικές και ευέλικτες υπηρεσίες καθαρισμού.


Έχοντας ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης ως εταιρεία και σε συνέχεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η SPS Private Security Services Ltd έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμβάλει στις συλλογικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID -19). Στην εταιρεία μας έχουν παρθεί από την πρώτη ημέρα τις εξαγγελίας των διαταγμάτων της Κυβέρνησης όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εφαρμογή τους με γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας του προσωπικού μας αλλά και των συνεργατών μας.

Ο καθαρισμός επαγγελματικών χώρων αποτελούν πλέον μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, εφόσον πρέπει να τηρούνται οι νομοθεσίες σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και εργαζομένων. Έτσι, η SPS Private Security Services Ltd προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού και εγγυημένη ποιότητα. Εάν επιθυμείτε τον γενικό καθαρισμό του χώρου σας από εξειδικευμένο προσωπικό και αναζητάτε τον τακτικό καθαρισμό των χώρων σας, η SPS Private Security Services Ltd μπορεί να καλύψει όλες σας τις ανάγκες για υλικά και μηχανήματα καθαρισμού.

  • Γενικούς καθαρισμούς (μετά από κατασκευή ή ανακαίνιση)
  • Καθαρισμούς μεγάλων και σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Καθαρισμούς καταστημάτων
  • Καθαρισμούς ξενοδοχειακών μονάδων
  • Εργοστασιακούς καθαρισμούς
  • Καθαρισμός πολυκατοικιών
  • Καθαρισμός γραφείων
  • Καθαρισμούς και συντήρηση εξωτερικών χώρων