Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η SPS Private Security Services Ltd στελεχώνεται από εξειδικευμένους Συμβούλους που μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες να εφαρμόσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες για τη σωστή λειτουργία τους.

Η έμπειρη ομάδα συμβούλων μας, εξετάζει ζητήματα όπως η εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment), η ανάπτυξη στην επιχείρηση πιστοποιήσεων ISO και συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠ∆-GDPR και άλλα.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει σύνταξη εκθέσεων για την αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η SPS Private Security Services Ltd αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας υπηρεσίες όπως:

  • Επιχειρησιακή Συνέχεια και Διαχείριση Κρίσεων (Business Continuity & Crisis Management)
  • Εκτιμήσεις Επικινδυνότητας (Risk Assessment)
  • Ανάπτυξη ISO στην επιχείρηση του πελάτη (9001 Quality Management System, 22301 Business Continuity Management System, 31000 Risk Management System, 27001 Information Security Management System, 37001 Anti Bribery Management System, 45001 Health & Safety Management System, 14000 Environmental Management)
  • Συμμόρφωση της επιχείρησης του πελάτη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠ∆-GDPR
  • Εφαρμογή Πλάνου Ασφαλείας σε οργανισμούς
  • Εφαρμογή Πλάνου Ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές με βάση τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας σε οργανισμό και ετοιμασία αναφοράς για την ασφαλιστική εταιρεία του πελάτη
  • Εφαρμογή ISPS Code (Λιμάνια – Μαρίνες)