Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας στην Εταιρεία – Εφαρμογή ISO 22301

H κλοπή, η πυρκαγιά, ο σεισμός, μία τρομοκρατική ενέργεια, ένα ατυχήματα, ακόμα και η απώλεια δεδομένων, είναι απειλές οι οποίες αν εξελιχθούν σε πραγματικό περιστατικό, μπορεί αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ζωής, υποδομών, μείωση της εικόνας και της φήμης της επιχείρησης και την διακοπή των εργασιών της.

Στο περιβάλλον της αγοράς και οι επιχειρήσεις, κρίνονται από την ικανότητα τους να λειτουργούν και να παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους κάτω από ομαλές συνθήκες αλλά και κάτω από κρίση.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO22301) διασφαλίζει τη συνέχιση των εργασιών μιας επιχείρησης, σε συνθήκες κρίσης από ένα απρόβλεπτο περιστατικό.

Η Ανάλυση Επιπτώσεων στην Επιχείρηση και η καταγραφή Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας, είναι μέρος του πιο πάνω συστήματος.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι τα αρμόδια άτομα που έχουν ή θα έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή ενός πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας στις επιχειρήσεις τους.

Κόστος Συμμετοχής: €200. Επικοινωνήστε για κράτηση θέσης!