Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR Κατανόηση και Εφαρμογή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ένα νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων, τον GDPR, ο οποίος θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για την Προστασία Δεδομένων.

Ο στόχος του κανονισμού αυτού είναι να εναρμονίσει το νομοθετικό πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το GDPR επηρεάζει όλους τους οργανισμούς εντός της ΕΕ, έχοντας νέες και αυξημένες υποχρεώσεις.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι τα αρμόδια άτομα όλων των επιχειρήσεων / οργανισμών, που έχουν ή αναγκαστικά θα έχουν κάτω από την ευθύνη τους την επεξεργασία δεδομένων και τα αρμόδια άτομα των οργανισμών που έχουν ή αναγκαστικά θα έχουν κάτω από την ευθύνη τους, την προστασία των δεδομένων. Συμμετέχοντες μπορεί επίσης να είναι ΙΤ Security Officers, στελέχη δικηγορικών γραφείων και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Κόστος Συμμετοχής: €200. Επικοινωνήστε για κράτηση θέσης!